מגדר

20102018

נשים בהנהלה
הבכירה

הועדה
הבכירה

21%

31%

עמדות מרכזיות

*37%

**54%

מנכ"לים של
המותג
העולמי

43%

66%

פיתוח
קריירה לנשים

קידום

61%

69%

אימון

59%

65%

אדם החי במקום
שאינו ארץ מולדתו

34%

46%

סך כל
כוח אדם

64%

69%


מנהלים/ות

59%

64%

חברי
דירקטוריון

21%

46%

ניתוח פערי השכר המגדריים בכל
היחידות שבסיסן בצרפת

*2%

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

משנת 2007, לוריאל עובדת עם מכון Economix, המאחד גופי מחקר ציבוריים ידועים (INED ,CNRS ו- Université Paris X), לצורך עריכת ניתוח שנתי של פערי השכר המגדריים בצרפת.
בשנת 2007, פער השכר המגדרי היה 10%.

ניתוח נתונים השוואתי
(פער השכר בניכוי השפעות של גיל, ותק, מיקום, משרה חלקית ומעמד) אשר מגלה פער שכר לטובת גברים:
• 0.06% לעובדי תפעול, עובדי ייצור וצוות אדמיניסטרטיבי
• 3.6% למנהלים

הסמכה

במשך מספר שנים, לוריאל הציבה מדיניות שאפתנים של שוויון מגדרי. כדי למדוד ולבחון את הפעולות השונות שננקטו, הקבוצה הגדירה מאז 2011 – בחצי מהמדינות בהן היא פועל (המהוות 61% מכלל כוח האדם) תהליך הסמכה עם הארגונים הבאים:

EDGE (דיבידנד כלכלי לשוויון מגדרי)

GEEIS (תקן אירופאי ובינלאומי של שוויון מגדרי)

29מדינות

 • אוסטרליה
 • ברזיל
 • קנדה
 • ארה"ב
 • הודו
 • רוסיה
 • אוסטריה
 • בלגיה
 • בולגריה
 • קוראטיה
 • רפובליקה הצ'כית
 • איסלנד
 • פינלנד
 • גרמניה
 • הולנד
 • הונגריה
 • Ireland
 • אירלנד
 • איטליה
 • לטביה
 • ליטא
 • פולין
 • פורטוגל
 • רומניה
 • סלובקיה
 • סלובניה
 • ספרד
 • שבדיה
 • אנגליה

מוגבלות

סך כל עובדי לוריאל
עם מוגבלות *1,177

דגש על צרפת

2010

2018

4.33% 5.15% העסקה ישירה
5.44% 6.64% סך כל העסקה

לאום ואתניות

מספר לאומים בספירה הכוללת158

23 חברות בת

יישמו יוזמות חברתיות
המקדמות גיוון ב-2018

רכש אחראי (תוך גילוי סולידריות כלפי ספקים)

תוכנית רכש אחראי גלובלית במטרה לקדם הכללה חברתית.

העצמה
כלכלית
של נשים

38,596

מהמוטבים
הן נשים

98%
הן בעלות משקים חקלאיים קטנים וספקיות חומרי גלם בתנאי סחר הוגן, אשר מתגוררות באפריקה

29

פרויקטים
ב-

14

מדינות

141 מוטבות
בשל עסקים בבעלות נשים

455 נשים
משתייכות לקהילות מקומיות חלשות ופגיעות, או שיש להן כיום גישה למשרות השמורות בדרך כלל לגברים

העסקה
של אנשים עם
מוגבלויות

2,080

אנשים עם מוגבלויות
אשר עובדים עבור הספקים שלנו

מספרם עלה

ב-39%+

(משנת 2014)

מתוכם 468
בצרפת

83

פרויקטים
ב-

24

מדינות

מעורבות האנשים

השקעה בפיתוח
הקריירה

87.3m€*

* עלי7 של 8.2%+ בה3.4אה ל-2016.

דגש על

עובדים שהוכשרו בסדנאות “Diversity & Inclusion”

33 000

סקר עובדים שנתי כדי להעניק משוב ולשפר את צורות העבודה

88%
מהעובדים השיבו

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :