"חולקים יופי עם כל אחד ואחת",

המחויבות של לוריאל לקיימות

 התוכנית של לוריאל "חולקים יופי עם כל אחד ואחת" שהושקה ב-2013, עולה בקנה אחד עם המסורת ארוכת השנים של אחריות ומטרתה לשנות את הקבוצה שלנו על מנת שתהיה לנו השפעה חיובית על החברה ועל הסביבה.

 התוכנית "חולקים יופי עם כל אחד ואחת", המוטמעת באופן מושלם בתוך שרשרת הערך של לוריאל, קובעת את המחויבויות של קבוצת לוריאל לקיימות עד שנת 2020 ומבוססת על ארבעה צירים: לחדש קיימות, לייצר קיימות, קיימות כדרך חיים, לפתח קיימות.

כל שנה, לוריאל מפרסמת פירוט מפורט ושקוף של האסטרטגיה ושל התוצאות שלה בנוגע לאחריות החברתית והסביבתית, עם מחווני ביצוע מרכזיים. פאנל של מומחים בינלאומיים בלתי תלויים נפגש פעם בשנה כדי לבחון את ההתקדמות, להעריך בקפידה כל פעולה שננקטה ולהציע שיפורים.      

סרטון וידאו התוצאות של שנת 2016

Innovating

Sustainably

100% המוצרים שלנו יהיו בעלי פרופיל סביבתי או חברתי משופר. בכל פעם שנמציא או נעדכן מוצר, נשפר את הפרופיל הסביבתי או החברתי שלו בנוגע לאחד מהקריטריונים הבאים לפחות:

 • פורמולה חדשה המצמצמת את טביעת הרגל הסביבתית;
 • פורמולה חדשה המשתמשת בחומרי גלם מתחדשים, המופקים באופן בר-קיימא או בחומרי גלם המופקים באמצעות כימיה ירוקה;
 • אריזות חדשות בעלות פרופיל סביבתי משופר;
 • מוצר חדש עם השפעה חברתית חיובית.

Producing

Sustainably

 עד 2020, נצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של המפעלים והמרלו"גים שלנו ב-60%,כש-2005 היא נקודת המוצא, ובו בזמן נעניק יופי למיליארד צרכנים חדשים. היעדים שלנו לשנת 2020 הם:

 • נפחית את פליטות הפחמן הדו חמצני במפעלים ובמרלו"גים שלנו ב-60% במונחים אבסולוטיים, שנת 2005 היא נקודת המוצא;
 • נפחית את פליטות הפחמן הדו חמצני בהובלת המוצרים שלנו ב-20% לכל יחידת מכירה, שנת 2011 היא נקודת המוצא;
 • נצמצם את צריכת המים שלנו ב-60% לכל יחידה של מוצר מוגמר, שנת 2005 היא נקודת המוצא;
 • נפחית את הפסולת ב-60% לכל יחידה של מוצר מוגמר, שנת 2005 היא נקודת המוצא;
 • נשלח אפס פסולת למטמנה.
 

Living

Sustainably

אנו שואפים לאפשר לכל הצרכנים של לוריאל לבצע בחירות צרכניות בנות-קיימא. אנחנו נוקטים במספר יוזמות על מנת להשיג את היעד הזה:

 • נשתמש בכלי להערכת מוצר כדי להעריך את הפרופיל החברתי והסביבתי של 100% המוצרים החדשים שלנו. כל המותגים יאפשרו נגישות למידע הזה כדי לאפשר לצרכנים לעשות בחירות של אורח חיים בר-קיימא;
 • כל המותגים של לוריאל יעריכו איפה ההשפעה החברתית והסביבתית הגדולה ביותר שלהם, ויקבלו על עצמם מחויבויות לשפר את טביעת הרגל שלהם. כל מותג ידווח על ההתקדמות שלו ויגביר את המודעות בקרב הצרכנים בנוגע לבחירות הקשורות באורח חיים בר-קיימא.
 • הצרכנים שלנו יוכלו להשפיע על הפעולות בנות הקיימא שלנו באמצעות פאנל הצרכנים שלנו בנושא קיימות.