כמענה לשווקים האלה, הקבוצה ארגנה את חטיבת המחקר והחדשנות שלה באופן פתוח ומשתף פעולה, באמצעות בניית קשרים עסקיים {נטוורקינג} בינלאומיים אמיתיים. 
 
כדי להתקרב לצרכנים ברחבי העולם, חטיבת המחקר והחדשנות חיזקה את הנוכחות הגלובלית שלה. כיום יש 19 מרכזי מחקר עולמיים, המאורגנים בששה צירים: הציר האירופאי כולל את המרכז העולמי למחקר מתקדם ובנוסף 3 מרכזים עולמיים המגדירים, עבור כל שלושת התחומים העסקיים – שיער, טיפוח העור ואיפור – אסטרטגיה גלובלית ומהווים את חוד החנית של פורטפוליו החדשנויות. מרכזים עולמיים אלה משמשים מרכז הפעילות של רשת עסקית הכוללת 5 צירים אזוריים נוספים בארה"ב, יפן, סין, הודו וברזיל, שמטרתם היא להתאים את האסטרטגיה הגלובלית למאפיינים הספציפיים של השווקים שלהם. בנוסף, הם גם ממציאים מוצרים חדשים שיכולים להפוך לחדשנויות גלובליות. על 16 מרכזי הערכה אלו מוטלת המשימה לצפות על ולהקשיב לצרכנים המקומיים. לבסוף, כ- 50 מחלקות מדעיות וטכנו-רגולטוריות מבטיחות את עמידתם של המוצרים בדרישות החוק המקומי.

>  ראה מפת המיקומים של מרכזי המחקר והחדשנות העולמיים