המחלקה המשפטית מייעצת להנהלה הכללית, גם במשרדים הראשיים וגם להנהלה הכללית שבמדינות השונות, ונותנת חוות דעת והמלצות על סוגיות אסטרטגיות. המחלקה מציעה מגוון של קריירות מלאות סיפוק שמאפשרות לצוותים שלה להעשיר את המומחיות שלהם ולפתח אותה לכיוון של נושאים שהם טכניים ומורכבים יותר. 
 
הצוותים המשפטיים מייעצים ומפקחים על מנת להגן על הנכסים ועל הפעילויות העסקיות של הקבוצה בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים. המשימות שלהם הן בעיקר לספק הגנה המשפטית על הפעילויות העסקיות של לוריאל, לדוגמא על ההפצה והמכירה של מוצרי הקבוצה, ובנוסף יצירה, ניהול והגנה על פורטפוליו רחב של מותגים בינלאומיים.

> כדי לחוות איך תיראה הקריירה שלך במחלקה המשפטית