כיום, על לוריאל להתמודד עם עולם המשתנה במהירות ומחלקת מערכות מידע של הקבוצה, היא הקו הראשון  שלנו המתמודד עם אתגר זה. מידי יום, 68,900 עובדים של לוריאל משתמשים במערכות IT של הקבוצה. צוותי מערכות מידע נמצאים בכל המגזרים העסקיים של הקבוצה. הם מפתחים פרויקטים למותגים, ללמעלה מ-40 מפעלים של הקבוצה ולמרכזי המחקר והחדשנות. התרומה והמומחיות שלהם נחוצים וחיוניים לביצועים האסטרטגיים והתפעוליים של לוריאל.
 
המשימות העיקריות של צוותים אלה היא, לעצב ולבנות את פתרונות IT של הקבוצה, כך שהם יבטיחו את הביצועים וההמשכיות של המגזרים העסקיים השונים, ובנוסף לייעל את המצוינות התפעולית של החברה באמצעות הטמעת טכנולוגיות חדשות. צוותי מערכות המידע שלנו, למעשה, הם גם מתאמים של חדשנות מאחר שחלק מהתפקיד שלהם הוא לתת תמיכה בהתמודדות עם המהפכה הדיגיטלית. 

> כדי לחוות איך תיראה הקריירה שלך במערכות מידע וטכנולוגיה