בהתאם למשימה שלה ולערכים שלה, לוריאל מכירה בתרומה של כל אחד מעובדיה להתפתחות הקבוצה  ומתגמלת על כך, בהציעה תגמול אטרקטיבי ותוכנית כלל עולמית לשיתוף ברווחים, לצד הטבות משמעותיות. מדיניות זו חלה על כל העובדים. אולם, היא מיושמת בדרכים שונות בהתאם לחוקים, לתקנות, לתרבות ולנהלים המקומיים.

תגמול תחרותי בשוק
התגמול משתנה בקביעות עפ"י השוק, ביצועים אישיים ויעילות בתפקיד, כישורים וניסיון. מבני השכר המקומיים מוערכים בקביעות במונחים של השוק החיצוני וגם במונחים של דרגות שכר פנימיות בהשוואה לתחומי אחריות, מיומנויות וניסיון זהים.

מענקים על ביצוע
ללוריאל תרבות מוכוונת ביצועים. מדיניות התגמול שלנו משקפת את התרבות הזו, ובכללה בונוסים כדי לתגמל רמות גבוהות של מעורבות וביצועים אישיים וגם ביצועים של יחידה עסקית וצוות. השיטה הזו מוטמעת כיום בכל מדינה בה לוריאל פועלת. הקבוצה גם בנתה את התוכנית "שיתוף כלל עולמי ברווחים"  Worldwide Profit Sharing WPS שמשתפת את העובדים בפירות ההצלחה במדינה שלהם. בנוסף, לוריאל משקיעה בביטחון ארוך-טווח של העובדים שלה עם המחויבות שלה להציע תוכניות הטבה (שיכולות לכלול תוכניות פרישה, ביטוח בריאות, כיסוי במקרה של מוות או נכות) ועוד הטבות שוליות בהתאם לחקיקה ולנהלים בכל מדינה, שמשלימות את תוכניות החובה.